sunnuntai 14. marraskuuta 2010

Tilastotietoja TekesOPPY-prosessista netissä

Suunnitteluvaihe: Aikataulutus, strategiset valinnat, toimijoitten roolijako, tunnuksen ja logon valinta ja profiilin luonteen määrittely, suunnitelma ongelmatilanteiden varalle, tiedotussuunnitelma ja työnjako tiedotuksen suhteen sekä yhteisten työskentelytilojen määrittely (sisäinen toiminta, ulkoinen toiminta).

Ohjausryhmä:
 • Kahdeksan jäsentä
 • Kokoontui 10.6., 8.7., 13.8., 25.8., 31.8., ja 20.10. 
 • Kokoukset valmisteltiin mahdollisimman pitkälle etukäteen ja toteutettiin Jyväskylän tutkijatapaamisen yhteydessä 31.8. pidettyä palaveria lukuunottamatta verkossa. 
 • Viimeisessä kokouksessa tehtiin yhteenvetoa prosessista.

Julkiset tilaisuudet:

 • 16.6. käynnistyswebinaari, (etäseuraaminen mahdollista, 104 eri henkilönimellä kirjautunutta osallistujaa)
 • 31.8. tutkijatapaaminen (etäseuraaminen mahdollista) 
 • 15.9. tuotosten julkistamistapahtuma (etäseuraaminen mahdollista)
 • 20.10. prosessin päätös (tilannearvion johdosta ei järjestetty julkista tilaisuutta)
 • 3.11. DCL-konferenssissa kaksi esitystä, jossa kuvattiin toimintaa teorian ja nettitoiminnan sekä tilaajan näkökulmista (ks. Anne Ronkaan ja Kari A. Hintikan ja Riku Mäkelän esitykset)
 • lisäksi Seoppi-lehden artikkeli aiheesta (2/2010 ja 3/2010).


Verkkotilojen käyttö ja numeeriset tiedot, toiminta-aika 10.6. - 20.10.2010


 • Tekesin TekesOPPY-verkkosivu, perustieto (kävijätilasto puuttuu)
 • Wiki, koottu ja jäsennelty prosessin aikana karttunut informaatio, 262 editointia (kävijätilasto puuttuu)
 • Blogi, kuvauksia prosessin etenemisestä, 18 blogimerkintää ja 17 kommenttia, 50 lukijaksi kirjautunutta, 1628 käyntiä sivulla (kävijöitä 814:sta eri IP-osoitteista), 70 % blogin kävijöistä päätyi blogiin muilla sivuilla olleen linkin kautta, 66 % hakukoneen kautta sivustolle päätyneistä käytti hakusanana tekesoppy.
 • Facebook TekesOPPY-ryhmä, 677 jäsentä, 84 seinäkirjoitusta 28:lta eri jäseneltä, 162 kommenttia 37:ltä eri jäseneltä, 3 tapahtumailmoitusta, 45 jaettua linkkiä
 • Twitter #TekesOPPY 316 twiittausta 60:ltä eri henkilöltä, ks. tarkempia tietoja Summarizr-koosteesta 
 • Twitter @TekesOPPY 68 seuraajaa, 9 listausta
 • Qaiku TekesOPPY-kanava, 29 jäsentä (kanavalle kirjoittaminen ei vaadi jäsenyyttä), 19 keskustelunavausta neljältä henkilöltä, 195 kommenttia 34:ltä eri henkilöltä
 • Diigo -sosiaalisten kirjanmerkkien ja nettikommentoinnin ryhmä, 23 jäsentä, 29 jaettua sisältöä
 • Google Wave 48 jäsentä ja 28 kommenttia (Google Waven käyttöä toivottiin 16.6. järjestetyssä webinaarissa, ympäristö ei kuitenkaan ole vetänyt Suomessa tai maaimalla ja sen kehitystyö lopetettiin syksyllä 2010).
 • MindMeister jäsennys TekesOPPY-verkkotiloista 520 katselukertaa.
 • Sometu-verkostossa ilmoitettu tapahtumista ja tiedotettu prosessista verkostoviesteissä 6 kertaa (verkostossa 14.11.2010 kirjautuneita 3427 henkilöä).
 • Google-haku “tekesoppy” tuottaa 14.11.2010 tuloksia 1420 (Googlen hakutulos riippuu selaimesta).
TekesOPPY pääsi tuoreeltaan Yksityisen kielitoimiston Kielipolisiin sana viikonvaihteeksi verkkopalstalle viikolla 25.

Yhdeksän ihmistä osallistui tässä blogissa avoinna olleeseen kollektiivisen esityksen koostamiseen. Aiheena oli TekesOPPY:n leviäminen nettiverkostoissa.