tiistai 24. elokuuta 2010

Avointa arviointimatriisin kehittelyä

Kehikko-selvitys kartoittaa oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöjä. Tavoitteena on luoda selvityksen jälkeenkin elävä wiki, jota toimijat itse voivat päivittää ja ylläpitää. Haastatteluilla, verkkolähteiden ja verkkokalastelun avulla luodaan pohjakassaksi mahdollisimman laaja listaus eriasteisia OKKYja eli oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöjä.

Ilmoita oma OKKYsi joukkoon!

Jos et ole vielä ollut haastateltavana, voit ilmoittaa kätevällä verkkolomakkeella oman tai tuntemasi huomionarvoisen OKKYn. Pieni tausta-artikkeli valottaa tarkemmin sitä, mitä OKKYllä tässä yhteydessä ymmärretään.

Selvitystyön aikana kehitetään apuvälineitä, joilla voidaan jäsentää ja analysoida oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöjä. Tätä varten ollaan parhaillaan muotoilemassa arviointimatriisia. Arvioinnissa otetaan huomioon se, etteivät erilaiset toiminnot ole yhteismitallisia. Niissä on kuitenkin piirteitä, joita voidaan arvioida.

Arviointimatriisia pääsee nyt vapaasti muokkaamaan. Tee siitä vielä parempi! Testikäyttäjän kommentti oli, että arviointimatriisi antoi uusia ajatuksia oman toiminnan tarkasteluun, mikä onkin yhtenä tavoitteena.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti