sunnuntai 20. kesäkuuta 2010

Yksi, kaksi vai monta kanavaa?

TekesOPPY-toteutuksen ohessa on keskusteltu siitä, pitäisikö keskittää ja käyttää verkkovoimailuun vain yhtä tai kahta kanavaa. Asialla on puolensa. Tässä aiheesta käytyä keskustelua Facebookissa (johon ei pääse tekemään linkityksiä, mikä on tosi hankalaa).

Keskustelussa 17.-19.6. pohdittiin pääviestikanavaa, kollaboraation paikkaa ja tiedottamisen väyliä. Kyseenalaistettiin se, että samaa aihepiiriä käsitellään useassa paikassa. Kommentoin asiaa 19.6. näin:

Kaikki keskeiset teemat tulevat olemaan esillä Facebookissa. Facebookissa ei voida järjestää mm. tekstien kollektiivista kirjoittamista, joka tapahtuu syyspuolella, tämä ei välineenä anna mahdollisuuksia siihen.

Eri kanavat tavoittavat eri ihmisiä. Nyt halutaan myös tutkia eri kanavien ominaisuuksia ja soveltuvuutta jatkon kannalta. Minun toimenkuvaani kuuluu pitää huolta siitä, että oleellinen informaatio esimerkiksi Qaikusta tulee myös Facebookiin näkyville.

Facebookissa henkilöllä voi olla korkeintaan 100 ryhmää ja aiheesta kiinnostuneiden joukossa on myös sellaisia, jotka eivät tämän rajan vuoksi mahdu mukaan ja toivoivat muita kanavia.

Facebook ei tyota syötettä ja jotkut haluavat seurata aihepiirin etenemistä syötteellä, jonka saa joko Qaiku-ryhmästä, Friendfeedistä tai Twitter Searchilla. Joidenkin mieluisin työväline on TweetDeck.

Vaikka organisaatio päättäisi käyttää yhtä tiettyä kanavaa, ihmiset käyttävät, mitä haluavat, aihe siroaa nettiin, kuten yhteisesti tuotettu diaesitys osoittaa http://tekesoppy.blogspot.com/2010/06/tule-kertomaan-kuinka-kutsu-leviaa.html

Toivon, ettei tämä usean kanavan käyttäminen häiritse teitä. Riittää, että seuraa yhtä. Minut on palkattu kokoamaan, linkittämään ja sukkuloimaan verkkotilojen välillä tarpeen mukaan. Tämä on sovittu toimeksiantajan kanssa yllä mainituilla perusteilla.

Miellekartta havainnollistaa kokonaisuutta (mutta tähän kokonaisuuteen ei siis tarvitse tutustua eikä informaatiovirroista tarvitse ahdistua) http://www.mindmeister.com/53863417/tekesoppy Miellekartta on vapaasti muokattavissa. Sinne voi kirjoittaa myös kummentteja (Extras > Notes).

Kuten Leena Vainio pohdiskeli Qaiku-keskustelussa: "Mielenkiintoista on seurata lopullisia tuloksia ja kommenttejen määrää eri kanavilla ja myös todeta, ketkä ovat poissa kommentoijien joukosta. Miten saadaan niiden ääni kuuluviin, jotka eivät näille kanaville tule - vai tarvitaanko heidän ääntään. Toisivatko he jotain uutta näkemystä. Summaajien ja connectorien tehtävä on rankka, mutta tosi antoisa."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti